Rakentamisen maksut ja taksat

Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaisille kuuluvista tehtävistä MRL 145 §:n ja muiden lakien nojalla Hailuodon kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.

Rakennustarkastaja tekee taksan mukaisen hinnoittelun rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Rakennuslupa sisältää rakennuslupavalmistelun sekä rakennusvalvonnan työnaikaiset katselmukset sekä neuvonnan.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävästä suoritettavat maksut:
Rakennusvalvonnan taksa 1.1