Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamisen ja kaavoituksen toteuttamista sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa siten, että kuntalaisille turvataan terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Rakennusvalvonta myös antaa kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa oman ympäristönsä kehittämiseen.

Rakennuskannan terveellisyyttä, turvallisuutta ja teknistä laatua pidetään yllä neuvonnan, valvonnan, lupahallinnon ja tarkastusten avulla.

Lain mukaan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, ei kuitenkaan kunnanhallitus (Maankäyttö- rakennuslaki 21 §). Hailuodon kunnassa rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä vastaa viranomaislautakunta. Lautakunta on delegoinut lupapäätösten toimivaltaa tekniselle johtajalle.