Lainat ja avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tarjoaa tukea ja myöntää avustuksia muun muassa asumiseen ja rakentamiseen liittyen. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan.

Tutustu ARAn lainoihin ja avustuksiin.

Kunnat myöntävät myös vuosittan korjaus- ja energia-avustuksia. Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten  ja vammaisten asuntojen korjausavustus sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen. Kuntien myöntämä energia-avustus on pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus.

Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät ARAn verkkosivuilta.