Kaavoitusprosessi

Aloitusvaihe

Valmistelu Päätöksenteko Osallistuminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kunnanhallitus (kh): päätös vireilletulosta Yleisötilaisuus
Työohjelma Kh: päätös OAS:in asettamisesta nähtäville Mahdollisuus jättää mielipide OAS:n riittävyydestä
Perusselvitysten käynnistäminen I viranomaisneuvottelu

Luonnosvaihe

Valmistelu Päätöksenteko Osallistuminen
Kaavaluonnos Kh: päätös kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville Yleisötilaisuus
Vaikutusten arviointi Kyselyt
Sidosryhmätapaamiset
Luonnoksen nähtävilläolo
Mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta
Tarvittaessa II viranomaisneuvottelu

Ehdotusvaihe

Valmistelu Päätöksenteko Osallistuminen
Vastineet luonnoksen palautteeseen Kh: päätös vastineiden hyväksymisestä Yleisötilaisuus
Kaavaehdotus Kh: päätös ehdotuksen asettamisesta nähtäville Sidosryhmätapaamiset
Ehdotuksen nähtävilläolo
Mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta
Tarvittaessa III viranomaisneuvottelu

Hyväksymisvaihe

Valmistelu Päätöksenteko Osallistuminen
Vastineet ehdotuksen palautteeseen Kh: päätös vastineiden ja kaavan hyväksymisestä Mahdollisuus jättää valitus kv:n päätöksestä
Kaavakartta ja selostus hyväksymiskäsittelyyn Kunnanvaltuusto (kv): päätös kaavan hyväksymisestä