Asuinhuoneistojen vuokrausperiaatteet

1) Asuinhuoneistojen vuokrasopimuspohjat on etukäteen laadittu ja hyväksytetty kunnanhallituksella. Erikseen voidaan vuokralaisen kanssa sopia vuokra-ajasta ja siitä, onko vuokrasopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva.

2) Asunnot vuokrataan siinä järjestyksessä, kuin asuntohakemukset on kuntaan toimitettu.

3) Poikkeuksena asuntojen osalta edellisestä ovat kunnan palvelukseen tulevat työntekijät, joille tarpeen mukaan voidaan asunto vuokrata ohi muiden hakijoiden.

4) Jos hakijalla todetaan maksuhäiriöitä, ei huoneistoa vuokrata hakijalle.

5) Jos hakija on aikaisemmin ollut vuokralaisena kunnan huoneistossa ja tällöin rikkonut järjestyssääntöjä ja/tai vuokrasopimusta ja sen ehtoja, ei huoneistoa vuokrata hakijalle.

6) Vuokravakuus on oltava maksettuna ja kuitti esitettynä ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

7) Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Indeksikorotukset tehdään vuoden vaihteessa siten, että ne astuvat voimaan 1. tammikuuta.

8) Asuntojen ja huoneistojen vuokratulos ohjataan teknisen toimen kustannuspaikoille rakennuskohtaisesti. Tämä koskee myös Perämeren tutkimusaseman kiinteistöjä (mukaan lukien majakka), Saarenkartanoa sekä muita julkisia tiloja (koulukeskus, Saarenkartano, kunnanvirasto).

9) Kaikki vuokrasopimukset laaditaan teknisessä toimessa.

10) Huoneiston vuokraamisesta tehdään viranhaltijapäätös, joka annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle, tekniselle lautakunnalle, johtoryhmälle, asunto-/toimistosihteerille, isännöitsijälle ja kiinteistönhoitajille.

11) Saarenkartanon palvelutalon huoneistojen vuokrauksesta päättää perusturva.

12) Ojavilkin asuinhuoneistoja vuokrattaessa tekninen toimi pyytää asuntohakemuksesta perusturvan lausunnon.

13) Liiketiloja vuokrattaessa tekninen toimi pyytää vuokrasopimusluonnoksesta kunnanhallituksen lausunnon.

14) Muutoin viranhaltijapäätökset tekee ja vuokrasopimukset kunnan puolesta allekirjoittaa kunnan tekninen johtaja.