Asuinhuoneistojen vuokrausperiaatteet

1) Asuin- ja liikehuoneistojen hakemukset ja vuokrasopimusmallit on etukäteen laadittu ja hyväksytetty kunnanhallituksella. Erikseen voidaan vuokralaisen kanssa sopia vuokra-ajasta ja siitä onko vuokrasopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva.

2) Asunnot vuokrataan siinä järjestyksessä kuin asuntohakemukset on kuntaan toimitettu. Sama koskee liikehuoneistoja, jollei ulosvuokrauksesta ole muuta sovittu.

3) Edellisestä poiketen voidaan kunnan palvelukseen tuleville työntekijöille vuokrata asuinhuoneisto perustellusta syystä ohi muiden hakijoiden.

4) Mikäli samaan asuinhuoneistoon on useampia kuin yksi asuntohakemus, tehdään vuokraamisesta viranhaltijapäätös.

5) Asuinhuoneiston asuntohakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakijan tulo- ja verotiedot.

6) Asuntohakemus on voimassa neljä (4) kuukautta, jonka jälkeen hakijan tulee uusia hakemus kirjallisesti.

7) Asuinhuoneiston vuokravakuus on yhden (1) kuukauden vuokra, kuitenkin vähintään 400 €.

8) Liikehuoneiston vuokravakuus on kolmen (3) kuukauden vuokra, kuitenkin vähintään 1200 €.

9) Vuokrien määrät sidotaan sopimusvuoden tammikuun elinkustannusindeksiin (=perusindeksi). Tarkastusindeksi on kunkin vuoden tammikuun indeksiluku, ja korotukset astuvat voimaan kunkin vuoden huhtikuun alusta. Mikäli tarkastusindeksi on pienempi kuin perusindeksi, ei vuokraa kuitenkaan alenneta. Indeksikorotuksista ilmoitetaan vuokralaisille yleiskirjeellä.

10) Vuokravakuus on oltava maksettuna ja kuitti maksusta esitettynä ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

11) Asuinhuoneiston vuokralaisen tulee tehdä sähkösopimus käyttösähköstä sähköyhtiön kanssa. Kopio sähkösopimuksesta tulee toimittaa tekniseen toimistoon viimeistään kaksi (2) viikkoa vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

12) Asuinhuoneiston vuokralaisen tulee ottaa vuokraamaansa huoneistoon kotivakuutus, jonka tulee sisältää vastuuvakuutus. Kopio vakuutusasiakirjasta tulee toimittaa tekniseen toimistoon viimeistään neljä (4) viikkoa vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

13) Asuinhuoneiston vuokralaisella on oikeus käyttää osaa asuinhuoneistosta muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen. Huoneiston tulee kuitenkin pääasiallisesti olla asuinkäytössä, joten muun käytön tulee rajoittua alle puoleen huoneiston pinta-alasta.

14) Asuinhuoneistojen kuntotarkastus suoritetaan aina vuokrasuhteen alkaessa ja päättyessä. Vuokrattujen huoneistojen kuntotarkastuksista täytetään lomake, johon merkitään asunnossa havaitut huomautukset ja korjaustarpeet. Asukkaan vastuulle kuuluvat ja kustannettavaksi tulevat korjaustyöt tai puutteellinen muuttosiivous peritään huoneiston entiseltä asukkaalta vuokravakuudesta tai jos se ei riitä niin erikseen laskulla. Tarkastuksilla turvataan sekä huoneiston kohtuullisen kunnon säilyminen että vuokralaisten oikeusturva mahdollisista korjausvastuista päätettäessä. Vuokralainen ei ole vastuussa asunnon tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen.

15) Jos hakijalla todetaan maksuhäiriö, huoneiston vuokraaminen ja asukasvalinta käsitellään asumispalvelutiimissä.

16) Mikäli vuokrasuhteen alkaessa tai sen aikana todetaan tarve ohjaukselle ja neuvonnalle, asumisneuvonnasta vastaa sosiaalityö.

17) Jos hakija on aikaisemmin ollut vuokralaisena kunnan huoneistossa ja tällöin rikkonut järjestyssääntöjä, vuokrasopimusta ja sen ehtoja tai jättänyt vuokria maksamatta, huoneiston vuokraamista ja asukasvalintaa käsitellään asumispalvelutiimissä. Asumispalvelutiimi antaa lausunnon Elinvoimainen Saari -palvelualueelle. Päätökseen asunnon vuokraamisesta sisältyy tarvittaessa asumisen turvaamista edistävä vuokralaisen asumisneuvonta.

18) Muista vuokraukseen liittyvistä yksityiskohtaisemmista käytännöistä sovitaan vuokrasopimuksessa tai sen liitteissä.

19) Rivitalo Ojavilikin asuinhuoneistot on tarkoitettu ensisijaisesti vanhusväestölle. Asumispalvelutiimi antaa lausunnon asunnon vuokraamisesta.

20) Palvelutalo Saarenkartanon asuinhuoneiden vuokrauksesta vastaa ja päättää perusturvapalvelut.

21) Palvelutalo Saarenkartanon asuinhuoneiden vuokratulot ohjataan perusturvapalveluiden kustannuspaikoille.

22) Muiden kuin Saarenkartanon palvelutalon asuinhuoneistojen vuokratulot ohjataan teknisten palveluiden kustannuspaikoille kohteittain rakennuskohtaisesti.

23) Liikehuoneistojen vuokratulot ohjataan kunnanhallituksen kustannuspaikoille.


Hailuodon kunnan vuokrahuoneistojen Vastuunjakotaulukko.