Uudet liittyjät

Uudet talous- ja jätevesiliittymät tilataan Hailuodon Vesihuolto Oy:ltä. Uusien rakennusten rakennuslupaehdoissa on yleensä maininta, että kiinteistö on liitettävä yleiseen jätevesiverkostoon siellä missä se on mahdollista.

Toiminta-alueilla uusilla rakennuksilla on liittymisvelvoite sekä talousveden että viemäröinnin osalta. Toiminta-aluekartat löydät täältä.

Vesihuoltolaitos selvittää tonttivesijohtojen liittämiskohdat ja tekee suunnitelmat yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa kiinteistön liittämisestä verkostoon.

Liittyjä maksaa tonttivesijohdon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Tonttivesijohto on liittymiskohdan ja kiinteistön välinen johto-osuus. Vesihuoltolaitos laskee kustannusarvion kiinteistönomistajalle tulevista rakentamiskuluista.

Vesiliittymän ja/tai jätevesiliittymän kokonaishinta muodostuu hinnaston mukaisista liittymismaksuista ja kiinteistölle tulevista rakentamiskuluista. Vesihuoltolaitos tekee asiakkaalle tilausta koskevan kokonaistarjouksen. Hinnaston mukaiset liittymismaksut koskevat pienrakentamista (mm. omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot).

Kun asiakas on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen tarjouksen, tehdään asiakkaan ja Hailuodon Vesihuolto Oy:n välillä sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen. Liittymän toimitusaika on tavallisesti 3 viikkoa tilauksesta tai asiakkaan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Toimitusaika merkitään sopimukseen.