Jätevesi

Hailuodon jätevedet johdetaan puhdistettavaksi siirtoviemärillä Lakeuden Keskuspuhdistamolle Kempeleeseen.

Siirtoviemäri kulkee saaren läpi noin 30 kilometrin matkan. Merenalituksen pituus saaren ja mantereen välillä on noin 9 km, jonka jälkeen siirtoviemäri on yhdistetty Oulunsalon viemäriverkostoon. Hailuodon puolella siirtoviemärilinjassa on 12 linjapumppaamoa. Järjestelmä on valmistunut vuonna 2006, jonka jälkeen siihen on liitetty lähes 430 kiinteistöä.

Jätevettä johdetaan mantereelle puhdistettavaksi noin 33 000 m³ vuosittain. Määrä kasvaa jatkuvasti, kun yhä useammat kiinteistöt liittyvät järjestelmään. Viemäröinnin liittymisaste on kunnassa yli 50 prosenttia.

Kiinteistökohtainen paineviemäröintitekniikka

Hailuodon viemäriverkosto on toteutettu paineviemäröintitekniikalla. Tekniikka mahdollistaa kiinteistöille joustavan ja edullisen keinon liittyä yleiseen viemäriverkostoon.

Paineviemäröintitekniikka on kilpailukykyinen vaihtoehto kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna ja sen avulla asiakkaat saavat kiinteistönsä jätevesikuorman helposti uuden jätevesiasetuksen vaatimukset täyttäväksi.

Viemäröinnin toiminta-alueella kiinteistöt ovat velvollisia liittymään yleiseen viemäriverkostoon. Muualla kiinteistönomistajat voivat valita jätevesien käsittelytavan kiinteistökohtaisen ja verkostoon liittymisen välillä.

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

Ensisijaisesti kiinteistöt tulee pyrkiä liittämään yleiseen viemäriverkostoon. Kiinteistökohtainen jätevesienkäsittely edellyttää aina toimenpidelupaa rakennusvalvonnalta.

 

Haja-asutuksen jätevesien käsittely kuntoon 31.10.2019 mennessä

https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/haja-asutuksen-jatevesien-kasittely