Teiden talvikunnossapito

Yksityis- ja pihateiden talvikunnossapito

Kalenterivuosi 2021

Hailuoto on jaettu linkousalueisiin, joiden talvikunnossapidosta huolehtivat urakoitsijat.

Linkousalueet:

Marjaniemen alue + tori, lämpölaitos ja hakevarasto

 • Pertti Marjaniemi, p. 0400 362 797
 • varalla Heikki Marjaniemi, p. 0400 906 547

Alue 1: Kirkonkylä

 • Mikko Iljana, p. 040 7322 565
 • varalla Henri Iljana, p. 044 3401 703

Alue 2: Keskikylä

 • Risto Kurikka, p. 050 5237 664
 • varalla Sauli Haapala, p. 0400 286 880

Alue 3: Pöllä ja kaavatiet

 • Jari Piekkola, p. 040 5848 125
 • varalla Arto Vähämetsä, p. 0400 168 675

Alue 4: Santonen ja Ojakylä

 • Markku Iljana, p. 040 5212 249
 • varalla Henri Iljana, p. 044 3401 703

Alue 5: Kunnan piha-alueet, kaavateiden hiekoitus

 • Touhu-Palvelut Oy / Juha Toppi, p. 0400 613 117
 • varalla Juha Pehkonen, p. 0400 231 209

Yksityisteiden linkousta organisoi kunta vielä kalenterivuoden 2021 ajan. 1.1.2022 alkaen tiekunnat ja -osakkaat vastaavat itse yksityis- ja pihateiden talvikunnossapidosta.

Palvelu on tarkoitettu vakituisesti kunnassa asuville. Uudet asukkaat voivat ilmoittautua linkouspalvelun piiriin aurauspalveluhakemuksella. Hakemus toimitetaan täytettynä sähköpostitse nella.nikkila@hailuoto.fi tai postitse, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.

Kaikissa palveluun liittyvissä häiriötilanteissa on ensisijaisesti otettava yhteyttä urakoitsijaan. Linkousurakoitsijat pyrkivät aluksi linkoamaan ne tiet, joiden varrelta lähdetään aikaisin liikkeelle. Asukkaiden tulee itse ilmoittaa urakoitsijalle tästä tarpeesta. Mikäli aamun aikatauluihin tulee muutoksia tai kuntalaisilla on tarve kertaluontoisesti lähteä liikkeelle aikaisemmin kuin normaalisti, tulee siitä ilmoittaa hyvissä ajoin suoraan linkousurakoitsijalle. Myrskyt, konerikot ja sairastumiset voivat hidastaa linkouspalvelua.

Tekniset palvelut

Hailuodon kunta

Aluejako 2020-2021
Palvelutaso-ohje