Ohjeita jätehuollon järjestämiseen

Kodin ja kesäasunnon jätehuollon järjestäminen on kiinteistön haltijan vastuulla. Jätehuollon järjestämisessä on omat pelisääntönsä. Käytettävissä olevia jäteastioita, niiden kokoa, sijaintia ja tyhjentämistä ohjataan jätehuoltomääräysten avulla.

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on, että asumisen jätteiden jätehuollosta ja jätteistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja tuloksena on toimiva ja ympäristön huomioon ottava jätehuolto. Hailuodon jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.

Jätteiden keräys kiinteistölle

Kiinteistö tekee sopimuksen vähintään polttokelpoisen jätteen keräysastian säännöllisestä tyhjennyksestä haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Jätehuoltoyritys huolehtii jäteastioiden tyhjentämisestä sopimuksen mukaisesti. Kiinteistö maksaa jätehuoltoyritykselle jätteenkäsittelymaksun sekä jäteastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kulut. Jätehuoltoyritysten tarjoama jäteastioiden tyhjennyspalvelua kannattaa kilpailuttaa, sillä eri yritysten perimissä maksuissa on eroja.

Jäteastian tyhjennyksen voi tilata myös naapurien kanssa yhdessä, kimpassa. Lähinaapurit, saman kadun tai tien kiinteistöt voivat käyttää yhteistä jäteastiaa. Kimppa voi päättää jäteastian sijainnista yhdessä ja jakaa jätelaskun haluamallaan tavalla. Samalla alueella sijaitsevat kiinteistöt voivat kilpailuttaa alueensa jätehuoltopalvelut. Yhteisessä kilpailutuksessa jokaisella kiinteistöllä säilyy oma jäteastia ja laskutuskin hoidetaan jokaiselle erikseen. Alueellinen kilpailutus voi olla myös edullisempi kuin perinteinen kiinteistön oma kilpailutus.

Vakituisen asunnon polttokelpoisen jätteen jäteastia on tyhjennettävä kesäaikana (kesä-elokuu) vähintään kahden viikon välein ja talviaikana (syys-toukokuu) vähintään neljän viikon välein.

Omakotitaloissa ja kesämökeillä biojätteen voi kompostoida itse. Kun polttokelpoisen jätteen joukossa ei ole eloperäistä jätettä, polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväli voi olla pisimmillään kolme kuukautta.

Tietoa ekopisteistä, kompostoinnista, lajittelusta, jätehuollon järjestämisestä, jäteenkäsittelyn maksuista:
Kiertokaari Oy:n neuvonta, (08) 558 40010 tai www.kiertokaari.fi.

Tietoa jätehuoltomääräyksistä, jätehuollon järjestämisestä, jäteastioiden tyhjennysväleistä:
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuolto1

Jätehuollon valvonta:
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
Ympäristönsuojeluneuvonta ja -valvonta virka-aikana ma–pe 8–16, p. 044 703 6790

Tietoa jätteenkuljetuksesta, jäteastioiden tyhjennyksistä, jäteasioiden mitoituksesta, jätehuoltosopimuksista:
Haurun Jäte-Auto: Sälpäkuja 3, 90630 Oulu, p. (08) 538 0600
Iin Jätehuolto Paakkola Oy: Palukantie 22, 91100 Ii, p. (08) 817 3496, 0400 388 622
Jätehuolto Nuojua Oy: Räihänkuja 5, 90540 Oulu, toimisto 0400 173200
Kempeleen Jätekuljetus Ky: Ekohaka 7, 90440 Kempele, p. (08) 562 0310
Kiimingin Jätehuolto Oy: Koitelintie 11, 90900 Kiiminki, p. (08) 816 2340, 040 746 2340 ja 0400 685 305 (Reijo)
Lassila & Tikanoja Oyj: www.lassila-tikanoja.fi/asioi tai p.0106365000
Jätekuljetus ja maansiirto Ari Holappa: Puolangantie 18, 91600 Utajärvi, p. 040 501 4160
PTP Luttinen Oy: Tehtaantie 13, 91500 Muhos, p. (08) 340 619, 0400 680 605
SR-Kiinteistöhuolto Oy: Sepäntie 18, 90850 Martinniemi, p. (08) 5400 409, 0400 681 824