Ohjeita jätehuollon järjestämiseen

Kodin ja kesäasunnon jätehuollon järjestäminen on kiinteistön haltijan vastuulla. Jätehuollon järjestämisessä on omat pelisääntönsä. Käytettävissä olevia jäteastioita, niiden kokoa, sijaintia ja tyhjentämistä ohjataan jätehuoltomääräysten avulla.

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on, että asumisen jätteiden jätehuollosta ja jätteistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja tuloksena on toimiva ja ympäristön huomioon ottava jätehuolto. Hailuodon jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.

Jätehuolto asuinkiinteistöllä

Omakotitalot ja kiinteistöt joilla on alle neljä huoneistoa keräävät vähintään polttokelpoista jätettä. Jäteastian tyhjentämisestä tehdään sopimus suoraan valitsemansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Yrityksen voi kilpailuttaa ja valita itse, mutta tyhjennyssopimus on pakollinen. Jätehuoltoyritysten tarjoama jäteastioiden tyhjennyspalvelua kannattaa kilpailuttaa, sillä eri yritysten perimissä maksuissa on eroja. Huolellinen lajittelu ja jätteiden erilliskeräyksen järjestäminen vähentää kalliimman polttokelpoisen jätteen määrää.

Samalla alueella sijaitsevat kiinteistöt voivat kilpailuttaa myös koko alueensa jätehuoltopalvelut. Yhteisessä kilpailutuksessa jokaisella kiinteistöllä säilyy oma jäteastia ja laskutus, mutta sama toimitsija tyhjentää samalla kertaa kaikkien jäteastiat. Jäteastian tyhjennyksen voi tilata myös naapurien kanssa yhdessä, kimpassa. Lähinaapurit, saman kadun tai tien kiinteistöt voivat käyttää yhteistä jäteastiaa, jolloin he sopivat keskenään laskun jakamisesta.

Vakituisen asunnon polttokelpoisen jätteen jäteastia on tyhjennettävä kesäaikana (kesä-elokuu) vähintään kahden viikon välein ja talviaikana (syys-toukokuu) vähintään neljän viikon välein.

Omakotitaloissa ja kesämökeillä biojätteen voi kompostoida itse. Kun polttokelpoisen jätteen joukossa ei ole eloperäistä jätettä, polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväli voi olla pisimmillään kolme kuukautta.

Kesäasuntojen jätehuollon järjes­täminen

Mökkiläisten jätekontti löytyy SEO-huoltoaseman pihasta. Jokaisen käyttäjäksi haluavan on tehtävä kontin käytöstä sopimus Kempeleen jätekuljetuksen kanssa. Jätekontin käyttö maksaa 75 € vuodessa, avaimesta peritään panttimaksua 20 €. Lisätietoja Kempeleen jätekuljetuksesta, p. 08 5620310.

 

Tietoa ekopisteistä, kompostoinnista, lajittelusta, jätehuollon järjestämisestä ja maksuista:
Kiertokaari Oy:n neuvonta, (08) 558 40010 tai www.kiertokaari.fi.

Tietoa jätehuoltomääräyksistä, jätehuollon järjestämisestä, jäteastioiden tyhjennysväleistä:
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuolto1

Jätehuollon valvonta:
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
Ympäristönsuojeluneuvonta ja -valvonta virka-aikana ma–pe 8–16, p. 044 703 6790

Tietoa jätteenkuljetuksesta, jäteastioiden tyhjennyksistä, jäteasioiden mitoituksesta, jätehuoltosopimuksista:
Haurun Jäte-Auto: Sälpäkuja 3, 90630 Oulu, p. (08) 538 0600
Iin Jätehuolto Paakkola Oy: Palukantie 22, 91100 Ii, p. (08) 817 3496, 0400 388 622
Kempeleen Jätekuljetus Ky: Ekohaka 7, 90440 Kempele, p. (08) 562 0310
Kiimingin Jätehuolto Oy: Koitelintie 11, 90900 Kiiminki, p. (08) 816 2340, 040 746 2340 ja 0400 685 305 (Reijo)
Lassila & Tikanoja Oyj: www.lassila-tikanoja.fi/asioi tai p.0106365000
Jätekuljetus ja maansiirto Ari Holappa: Puolangantie 18, 91600 Utajärvi, p. 040 501 4160