Ikääntyneen asuminen

Asuntojen korjausneuvonta

Asuntojen korjausneuvonnan valtakunnallinen palvelunumero 09 350 860 13 arkisin klo 9-15 Ilmainen neuvontapalvelu 65-vuotta täyttäneelle ja heidän lähipiirille sekä ikääntyneiden kanssa toimiville ammattilaisille.

Korjausneuvonnan tehtäviä

1 Neuvontatyö. Ilmainen palvelu 65 vuotta täyttäneelle ja hänen läheisille/ ystäville. Neuvontaa myös ammattilaisille.

2 Suunnitteluapu. Luonnostason suunnittelu, kustannusarviot sekä neuvontaa urakoitsijoiden kilpailuttamiseen.

3 Apua avustusten hakemiseen. Korjausavustuksien ja kotitalousvähennysten neuvonta sekä hakemisen avustaminen.

4 Tiedon jakaminen. Asuminen ennakointi ja varautuminen. Turvallinen asuinympäristö. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä vaikuttamistyö.

 

Ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustus

• Yli 65 –vuotiaalle tai vammaiselle henkilölle myönnettävä avustus turvallisen ja terveellisen kotona asumisen edistämiseksi
• Avustuksessa tulo- ja varallisuusrajat
• Avustuksen määrä on normaalisti 50 % korjauskustannuksista, erityisestä syystä avustus voi olla 70 % korjauskustannuksista

Esimerkkejä avustettavista toimenpiteistä:

• Esteettömyyskorjaukset (mm. kynnysten poisto, ovien leventäminen, ammeen poistaminen)
• WC-ja pesutilojen rakentaminen asuinkerrokseen
• Puulämmityksen muuttaminen helppohoitoisemmaksi lämmitysmuodoksi

Aloituslupa; kun toimenpiteen aloittamisella on kiire

• Korjaustoimenpidettä, johon avustusta haetaan ei tule aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista • Jos toimenpide tulee kuitenkin aloittaa kiireisesti, eikä ARAn päätöstä voi jäädä odottamaan, tulee hakea aloituslupaa. Aloituslupa tarkoittaa, että ARA hyväksyy toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden (korjausavustuslaki (1087/2016), 7§2 mom.)
• Aloituslupaa voi hakea joko verkkoasioinnin kautta tai toimittamalla paperisen hakemuksen ARAan
• Aloitusluvan saaminen vie 3-4 työpäivää, ja lupa myönnetään sen hakupäivämäärästä alkaen
• Aloituslupa ei ole avustuspäätös, työ aloitetaan omalla riskillä
Tämä menettely koskee ARAn iäkkäiden ja vammaisten korjausavustuksia sekä hissi- ja esteettömyysavustuksia

Lisätietoa avustuksista saa puhelimitse tai sähköpostilla

• Avustuksiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: korjausavustus.ara@ara.fi

• Korjausavustusten puhelinpalvelu palvelee iäkkäitä ja vammaisia korjausavustusasioihin liittyvissä kysymyksissä ti-ke klo 9-11 ja 12-15, puhelin 029 525 0818

• ARAnpostiosoite on: ARA, PL 30, 15141 Lahti

Ennakoi ja tue muistiystävällistä asumista

• Muistisairaudet ovat sateenvarjokäsite useille eri muistisairauksille. Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti.

• Ikä on merkittävän muistisairauden riskiä lisäävä tekijä, mutta muistisairauksia sairastaa noin 7 000 – 10 000 alle 65-vuotiaana sairastunutta. Vuosittain noin 14 500 suomalaista sairastuu johonkin etenevään muistisairauteen.

• Muistisairaudet etenevät hyvin yksilöllisesti ja niiden vaikutukset toimintakykyyn vaihtelevat. Usein muistisairas ihminen asuu omassa kodissaan ja vasta sairauden edetessä tulee tarve ympärivuorokautiseen hoitoon. Kuntoutuksella, omaishoitajan tukemisella, riittävillä palveluilla sekä ympäristöä muokkaamalla voidaan tukea hyvää ja turvallista arkea omassa kodissa.

• Kotiympäristöä muokkaamalla muistiystävälliseksi voidaan tukea muistisairaan toimintakykyä, esimerkiksi:

• Kiinnittämällä huomioita kodin värikontrasteihin voidaan helpottaa hahmottamisen haasteita

• Kynnysten poistaminen vähentää kompastumisriskiä ja helpottaa liikkumista esimerkiksi rollaattorin tai pyörätuolin kanssa

• Muistilaput tai ilmoitustaulu voivat toimia muistin tukea ja auttaa hahmottamaan päivän kulkua ja orientoida aikaan

• Kodin tutut muistoesineet, valokuvat ja muut henkilökohtaiset tavarat tukevat identiteettiä

Lisätietoa muistiystävällisestä asumisesta ja materiaaleja asumisen ennakointiin

• Muistiliiton päivitetyt verkkosivut: www.muistiliitto.fi/asuminen

• Muistiliitto 2022: Raportti muistisairaan ihmisen asumisesta, asumisen ennakoinnista ja näihin vaikuttavista tekijöistä

• Muistiliitto 2019: Elämää muistisairauden kanssa- opas

• Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry Turvallisesti kotona -hanke 2019: Turvallisia vuosia muistiperheille – Tietoa turvallisesta kotona asumisesta muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen

• Karelia Ammattikorkeakoulu (mukana Pohjois-Karjalan Muisti ry) 2022 : Ikä- ja muistiystävälliset elinympäristöt : Pohjois-Karjalan ikäihmisillä on asiaa

• Hoitotyöntutkimussäätiö (HOTUS) 2020 Muistava-hanke: Muistava työkalut

• Muistiliitto: Tarkistuslista muistisairaalle ja omaiselle Työkaluja asuin- ja hoivapaikan valintaan ja arviointiin

 

Lähde: Vanhusneuvostopäivät 2022, Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen verkostohanke