Anna palautetta Metsähallituksen suunnitelmiin Perämeren saarten hoidosta ja käytöstä

Metsähallituksen Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut on aloittanut Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Iin Röytän hoidon ja käytön suunnittelun yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten kanssa.
 
Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Voit antaa palautetta koko suunnittelun ajan osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Perämeren hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.
 
Vastaa myös maptionnaire-kyselyyn alueen käytöstä, niin Metsähallitus saa näkökulmia myös puhtaasti käyttäjänäkökulmasta. Kysely on avoinna 31.8.2021 asti täällä.
Lisätietoja löydät täältä.