Aluevaalit 2022 ja sote-uudistus pähkinänkuoressa

Mikä sote-uudistus?

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Niin sanottuun POP-hyvinvointialueeseen kuuluvat kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 30 kuntaa.

Tammikuun aluevaaleissa äänestäjät valitsevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle aluevaltuuston, johon tulee 79 jäsentä. Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko hyvinvointialue, eli äänestäjät voivat äänestää ketä vain Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokasta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Se päättää muun muassa talousarviosta, asiakasmaksuista, toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista sekä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Valtuusto päättää myös hallintosäännöstä, eli poliittisesta ja virkamiesorganisaatiosta sekä heidän tehtävistään ja toimivallastaan. Lisäksi valtuuston päätäntävaltaan kuuluvat esimerkiksi omistajaohjauksen periaatteiden ja liikelaitosten muodostaminen sekä tilinpäätöksen hyväksyminen ja jäsenten valitseminen erilaisiin toimielimiin.

Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta aluevaltuustoa käytännönläheisemmällä tasolla. Lisäksi aluevaltuusto päättää lakisääteisistä ja tarpeelliseksi katsomistaan muista toimielimistä kuten tarkastuslautakunnasta, nuorisovaltuustosta sekä vanhus- ja vammaisneuvostosta.

Sote-uudistuksen tavoitteena on:

  • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville,
  • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,
  • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
  • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,
  • vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja
  • hillitä kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen saumattomuus. Hyvinvointialueen järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut.

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Aluevaalit 2022

Hailuodon kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jossa on yksi äänestyspaikka. Äänestyspaikkana sekä aluevaalien yleisessä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä toimii Kunnantalon Luotosali, osoitteessa Luovontie 176, Hailuoto.

Hailuodon kunnan osalta aluevaalien 2022 yleisen ennakkoäänestyksen vaalipäivät ovat:

Aluevaalien ennakkoäänestys

12.1-14.1.2022 klo 10.00–18.00

15.-16.1.2022 klo 12.00–16.00

17.-18.1.2022 klo 10.00–18.00

Vaalipäivä

23.1.2022 klo 9.00–20.00