Ajankohtainen koronatilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Suomessa

Pohjois-Pohjanmaalla koronaepidemia on leviämisvaiheessa. Tietoa alueellista epidemiatilanteesta osoitteessa: https://oyskorona.fi/

Sivuilta saat koottua tietoa ajankohtaisesta tilanteesta, epidemian torjunnasta sekä Pohjois-Pohjanmaalla voimassaolevista suosituksista ja rajoituksista

Suomen tilanne lyhyesti THL

Päivitetty ti 8.12. klo 15.20

 • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 28 242 (+361*)
 • Testattuja näytteitä yhteensä: yli 2 101 900 (+51 600*)
 • Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 425 (+1*)
 • Sairaanhoitopiirien sairaaloissa olevien potilaiden määrä: 129 (+0*)
 • Kaupungin- ja terveyskeskussairaaloissa olevien potilaiden määrä: 83 (+19*)
 • Tehohoidossa olevien määrä: 28 (-2*)
  *Tiedot on päivitetty tiistaina 8.12. Luvut kuvaavat muutosta verrattuna maanantain 7.12. tilanteeseen. Koronakartalle tieto päivittyy joka päivä. Tapausmäärästä puuttuu arviolta 140 tapausta, joiden raportointi THL:lle on viivästynyt johtuen Fimlabin tietojärjestelmähäiriöstä.  Tapaus- ja näytemäärät voivat tarkentua takautuvasti. Katso myös alla Tietojen raportoinnista.
 • Tietoa alueellisesta epidemiatilanteesta sairaanhoitopiireittäin:
  Koronaepidemia: Alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset
 • Laboratorioiden virustestauskapasiteetti on yli 26 000 näytettä päivässä. Lisäksi kapasiteettia nostaa antigeenitestien käyttöönotto osalla alueista.
 • Parantuneita arvioidaan olevan noin 18 100 eli noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty 2.12.