Adressi muovin keräyksen järjestämisestä Hailuodossa

Hailuodossa ei tällä hetkellä ole muovin keräyspistettä, sillä muovin keräystä järjestetään nykyisellään vain yli 4000 asukkaan kunnissa. Hailuodossa muovijätettä kertyy kuitenkin runsaasti, sillä kotitalouksien lisäksi sitä kerryttää kesän vilkas matkailukausi. Saaressa toimii myös ympäri vuoden pakkausmuovijätettä tuottavia yrityksiä ja monia maatiloja, joilta kertyy paljon kierrätyskelpoista maatalousmuovijätettä.

Tällä hetkellä muovijätteet laitetaan Hailuodossa sekajätteen joukkoon. Sekajätteen mukana muovijäte kuljetetaan Ouluun jätteenpolttolaitokseen poltettavaksi, jolloin siitä jää jäljelle suuria määriä polttokuonaa ja muovien sisältämät luonnonvarat sekä energia jäävät hyödyntämättä. Keräyspisteen puuttuessa vaarana on myös muovin kulkeutuminen mereen.

Elävä Saari -valiokunta on laatinut adressin, jolla Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:tä pyydetään järjestämään energiajakeeksi kelpaavien muovien keräys Hailuodossa jätteiden keräyspisteen yhteyteen. Adressin voi allekirjoittaa elokuun loppuun saakka joko

kunnanvirasto
Hailuodon kirjasto
Kylätalo Pääkauppa
SEO
Sale Hailuoto
K-Market Marjakas

Allekirjoitettu adressi luovutetaan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle syyskuussa 2019.

Laita nimesi adressiin ja vaikuta! Kerro adressista myös ystävillesi.