3. koronarokotteita suositellaan nyt laajemmalle ryhmälle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt suositustaan kolmannen koronarokotteen kohdalla. Kolmas koronarokote suositellaan alla olevan listan mukaisille henkilöille ja rokotukset suosituksen mukaisesti aloitetaan Hailuodossa. Rokotesuojan on tutkimuksissa todettu heikkenevän ajan myötä ainakin rokotteensa lyhyellä annosvälillä saaneilla ja voimakkaasti immuunipuutteisilla rokotteen antama suojateho kahden koronarokoteannoksen saaneilla jää tutkimusten mukaan usein selvästi heikommaksi kuin muilla saman ikäisillä. Immuunipuutteisilla kolmannen rokoteannoksen on todettu parantavan vasta-ainetasoja ja valtaosalla nostavan suojan samalle tasolle kuin muulla väestöllä. Myös muilla kuin immuunipuutteisilla kolmannen rokoteannoksen on todettu nostavan vasta-aineiden tasoa sekä pienentävän koronainfektion ja erityisesti vakavan taudin riskiä.

Kolmas koronarokoteannos suositellaan 6 kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta:

 • Ensimmäiset kaksi rokotetta 3-4 viikon annosvälillä saaneille henkilöille, ei kuitenkaan alle 30-vuotiaille miehille
 • 60 vuotta täyttäneille
 • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville
 • lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2

Kolmas koronarokoteannos suositellaan voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille 2 kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta:

 • Elinsiirto Ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty elinsiirto.
 • Kantasolusiirto Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten ja henkilöt, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joiden immunosuppressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu.
 • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi tavallista vaihtelevaa immuunipuutosta sairastavat (CVID), rusto-hiushypoplasiapotilaat ja DiGeorgen oireyhtymää sairastavat. Ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.
 • Immunosuppressiivinen syöpähoito Ryhmään kuuluvat solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt sekä leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös CAR-T-soluhoidon saaneet.
 • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä Ryhmään kuuluvat muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista lääkkeistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja okrelitsumabi. Ryhmään eivät kuulu pelkästään kortikosteroidilääkitystä käyttävät henkilöt.
 • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta Ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.
 • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV Ryhmään kuuluvat HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 200 x 10E6 solua /l.
 • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila.
 1. koronarokotteelle voi varata ajan heti kun on ohjeen mukainen aikaväli toisen ja kolmannen rokotteen välillä on täyttynyt. Ajan rokotukselle voi varata terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta 0206306060 arkisin klo 8-16. Kolmas koronarokote annetaan ensisijaisesti samaa valmistetta, kuin mitä toisena annettu rokotevalmiste on ollut.