Nuorisotoimi

Toiminta-ajatuksena on nuorten elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen nuorten kansalaistoiminnalle. Tavoitteena on myönteisten elämysten tuottaminen lapsille ja nuorille erilaisten toimintojen ja tapahtumien avulla.

Nuorisotoimi pyrkii järjestämään nuorille toimintamahdollisuuksia sekä mielekkäitä vapaa-ajan viettotapoja. Koululaisten kesätyöllistäminen hoidetaan nuorisotoimen kautta. Toimintaa ovat mm. kerhot, kurssit, leirit, retket, avoimet ovet... Yhteistyö yli kuntarajojen kuuluu olennaisena osana kuntamme nuorisotyöhön.

Vapaa-aikatoimistossa hoidetaan asiakaspalvelu ja hallinto sekä otetaan vastaan ilmoittautumiset tapahtumiin, retkille ja leireille. Myös kaikki toiveet, mielipiteet ja ehdotukset nuorten elinolojen ja harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi ovat tervetulleita.

Nuorisotoimi on sivistyslautakunnan alainen toimielin. 

 

Kerhoavustuskaavakkeet löytyvät tästä

Yleisavustuskaavakkeet löytyvät tästä

 

Liikuntapalvelut

Toiminta-ajatuksena on monipuolisten perusliikuntapalveluiden tarjoaminen kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on terve, työkykyinen monipuolisesti liikuntapalveluja käyttävä kuntalainen. Liikuntatoimi järjestää liikuntakerhoja ja liikuttaa ihmisiä erilaisten tempausten muodossa. Kunnassamme on hyvät liikunnan harrastus mahdollisuudet.

Liikuntatoimi kuuluu sivistyslautakunnan alaisuuteen. 

 

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala
Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 Hailuoto

puh. 044 497 3566