in english

 

Nuorisotoimi

Toiminta-ajatuksena on nuorten elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen nuorten kansalaistoiminnalle. Tavoitteena on myönteisten elämysten tuottaminen lapsille ja nuorille erilaisten toimintojen ja tapahtumien avulla.

Nuorisotoimi pyrkii järjestämään nuorille toimintamahdollisuuksia sekä mielekkäitä vapaa-ajan viettotapoja. Koululaisten kesätyöllistäminen hoidetaan nuorisotoimen kautta. Toimintaa ovat mm. kerhot, kurssit, leirit, retket, avoimet ovet... Yhteistyö yli kuntarajojen kuuluu olennaisena osana kuntamme nuorisotyöhön.

Vapaa-aikatoimistossa hoidetaan asiakaspalvelu ja hallinto sekä otetaan vastaan ilmoittautumiset tapahtumiin, retkille ja leireille. Myös kaikki toiveet, mielipiteet ja ehdotukset nuorten elinolojen ja harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi ovat tervetulleita.

Nuorisotoimi on sivistyslautakunnan alainen toimielin. 

 

Kerhoavustuskaavakkeet löytyvät

 

 

Liikuntapalvelut

Toiminta-ajatuksena on monipuolisten perusliikuntapalveluiden tarjoaminen kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on terve, työkykyinen monipuolisesti liikuntapalveluja käyttävä kuntalainen. Liikuntatoimi järjestää liikuntakerhoja ja liikuttaa ihmisiä erilaisten tempausten muodossa. Kunnassamme on hyvät liikunnan harrastus mahdollisuudet.

Liikuntatoimi kuuluu sivistyslautakunnan alaisuuteen. 

 

 

 

vapaa-aikasihteeri Petri Partala
Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 Hailuoto

p. 044-4973566

 

 

päivitetty: 20.02.2014 13:16

Tapahtumat

Ajankohtaista


Anna palautetta

   Lautta-aikataulut >
   Linja-autoaikataulut (linja 66) >
   Karttapalvelu >
   Web-kamerat >
   Yhteystiedot >

Hailuoto Perämeren helmi

Hailuodon kunta, Luovontie 176, 90480 Hailuoto, puh: 044-4973 500, fax: 08 8100 820