in english

Lisätietoja ja linkkejä kalastukseen ja kalastusmatkailuun liittyen

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry
- 1928 perustettu kalataloudellinen neuvontajärjestö: http://www.kalatalousneuvonta.fi/
- Liittoon kuuluu jäseninä 24 kalastajainseuraa, 18 kalavesien osakaskuntaa ja neljä kalastusaluetta.  Jäsenyhteisöihin kuuluu yhteensä noin 11 000 henkilöä.

Hailuodon kalastajainseura ry
Markku Tönkyrä
Puhelin: 0400 801 531
Sähköposti: markku.tonkyra (at) mail.suomi.net

Kalastusluvat Hailuodossa
Verkkolupa 10 euroa/vuosi + jäsenmaksu 5 euroa
ei vesialueen omistaja 10 euroa/vuosi maksimi 5 verkkoa
Viehekalastuslupa: 10 euroa /vrk, 15 euroa /3 vrk
, 20 euroa /7 vrk, 25 euroa /vuosi
tili:  OP Hailuoto    503007-43168
Kalastuslupia on saatavissa: 
Huikun grillikioskilta (0400-680 492),
 Hailuodon Osuuspankista, Luovon Puikkarista (0400-190 480) ja 
Luovon Puojista.

Kalastuksenhoitomaksu on valtion veroluontoinen maksu

Se pitää suorittaa, jos on 18-64 -vuotias ja harrastaa muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista. Maksu on suoritettava vaikka kalastaisikin vain omalla vesialueella.
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/vapaa_ajankalastus/kalastuksenhoitomaksu.html

Kalastusmatkailu

www.visitfinland.com/fishing
Ahven.net - Kalatalouden Keskusliitto
Kaikki Suomen kalastuslinkit
Kalamökit
Kalapaikka
Kalastajan Maailma
Kalastajat.com

Koulutusta
Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto
Jos olet innostunut kalastuksesta, voit suorittaa kalatalouden perustutkinnon ja valita matkailukalastuksen suuntautumisen.

Kalatalous- ja metsästystilastot
Riista - ja kalatalouden tutkimuslaitos tuottaa kalatalouden toimialojen sekä metsästyksen viralliset tilastot. Tilastot julkaistaan pääosin Suomen Virallinen Tilasto (SVT) Maa-, metsä- ja kalatalous -julkaisusarjassa.

Perämeren kalat/Oulun yliopisto
Perämeren tutkimusasema

Perämeren kalasatamaselvitys
Perämeren rannikolla ja Pyhäjärvellä on yhteensä nelisenkymmentä kalasatamaa ja kalasaaliin purkupaikkaa. Perämeren rannikolla Kokkolasta Tornioon ja Pyhäjärvellä on selvitetty millaisessa kunnossa kalasatamat ovat ja miten niitä kannattaisi kehittää. Selvitys tehtiin, jotta tiedetään mihin ja miten eri rahoitusmuotoja ohjataan tulevaisuudessa. Pienet, selvityksessä ilmi tulleet puutteet pyritään realisoimaan hankkeiksi ja parantamaan näin kalasatamien toimintamahdollisuuksia. Mukana selvityksen teossa oli myös Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry, ja se on osa Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa. Vaikka selvityksenkin perusteella on selvää, että kalasatamien lukumäärä laskee tulevaisuudessa, nähdään kalastuselinkeinon toimintamahdollisuuksien parantaminen alueella tärkeänä. Vain sitä kautta voidaan turvata ammattikalastus ja houkutella uusia yrittäjiä alalle. Ensisijaisesti on pidettävä yllä tarpeeksi kattava jäähuolto- ja kylmiöverkosto. Lisäksi ammattikalastuksen kannalta merkittävissä satamissa on tärkeää pitää yllä elintarvikelainsäädännön hyväksymät kalanperkuutilat. Joissain satamissa on myös edellytykset viedä kalankäsittely perkausta pidemmällekin, todetaan selvityksessä. Lataa selvitys tästä (pdf).

Kalastusmatkailun kehittäminen
Kysely toiminta-alueen kuntien matkailusta vastaaville henkilöille sekä kalastusmatkailua harjoittaville yrityksille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää millaista kalastusmatkailuun liittyvää toimintaa Perämeren rannikon kalatalousohjelman alueella on tällä hetkellä ja miten kalastusmatkailua halutaan ja voidaan kehittää tulevaisuudessa. Haastattelun avulla selvitettiin myös alueen suoranaisia hanketarpeita sekä tutustuttiin alueen toimijoihin. Samalla tiedotettiin alueen kalastusmatkailuyrittäjille ohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Lataa selvitys tästä (pdf).

Perämeren rannikon kalatalousohjelma 2007-2013
Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt rahoitettavaksi Kokkola-Tornio välisen Perämeren rannikon kalatalousohjelman 2008-2013. Toteuttajina ovat Perämeren rannikon toimintaryhmät (Outokaira tuottamhan ry, Peräpohjolan kehitys ry, JoMMa ry, Nouseva Rannikkoseutu ry, Rieska-Leader ry ja Keskipiste-Leader ry). Ohjelman hallinnoinnista vastaa Nouseva Rannikkoseutu ry. Lataa ohjelma tästä (pdf).

päivitetty: 04.05.2011 08:56

Tapahtumat

Ajankohtaista


Anna palautetta

   Lautta-aikataulut >
   Linja-autoaikataulut (linja 66) >
   Karttapalvelu >
   Web-kamerat >
   Yhteystiedot >

Hailuoto Perämeren helmi

Hailuodon kunta, Luovontie 176, 90480 Hailuoto, puh: 044-4973 500, fax: 08 8100 820