Hallintopalvelut

Valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta vastataan hallintopalveluissa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat kunnan keskitetyt talous-, henkilöstö- sekä tieto- ja asiakirjahallinnon tehtävät.
 • Arkisto

 • Henkilöstöasiat

 • Esitteet

 • Virallinen ilmoitustaulu

 • Kirjaamo

 • Laskutus 

 • Puhelinvaihde

 • Tiedotus

 • Tietotekniikka-asiat 

 • Asiakaspalvelu 

Henkilöstö

 

Kunnanjohtaja, vt. Tero Karinen

044 4973 502

Kunnansihteeri, vs. Maarit Parrila

Valtuuston ja hallituksen asiat
Valmistelu
Tiedottaminen


044 497 3501

Kirjanpitäjä-palkanlaskija Pirjo Laurila

kirjanpito
arkisto
laskentatoimi

044 497 3504

Toimistosihteeri Marja-Riitta Keskitalo

p.044 4973 508

 • arkistonhoitaja
 • ilmoitustaulun hoito
 • laskutus osto/myynti
 • maksujen tarkkailu 

 Toimistosihteeri Maija Tuukkanen

ostolaskut
kotihoidon ja päivähoidon maksut
Saarenkartanon ja muun palveluasumisen maksut
muu perusturvan asiakaslaskutus

044 4973 522