Hallintopalvelut

Valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta vastataan hallintopalveluissa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat kunnan keskitetyt talous-, henkilöstö- sekä tieto- ja asiakirjahallinnon tehtävät.
  • Arkisto

  • Henkilöstöasiat

  • Esitteet

  • Virallinen ilmoitustaulu

  • Kirjaamo

  • Laskutus 

  • Puhelinvaihde

  • Tiedotus

  • Tietotekniikka-asiat 

  • Asiakaspalvelu 

Henkilöstö

Kunnanjohtaja, Tero Karinen

p. 044 4973 502

Kunnansihteeri, vt. Maarit Parrila

Valtuuston ja hallituksen asiat
Valmistelu
Tiedottaminen

p. 044 497 3501

Kirjanpitäjä Pirjo Laurila

kirjanpito
arkisto
laskentatoimi

p. 044 497 3504

Toimistosihteeri Marja-Riitta Keskitalo

arkistonhoitaja
ilmoitustaulun hoito
laskutus osto/myynti
maksujen tarkkailu 

p. 044 4973 508

Toimistosihteeri Maija Tuukkanen

ostolaskut
kotihoidon ja päivähoidon maksut
Saarenkartanon ja muun palveluasumisen maksut
muu perusturvan asiakaslaskutus

p. 044 4973 522