Lautakunnat

Kunnanvaltuusto on valinnut seuraavat lautakunnat toimikaudeksi 2013-2016:

Perusturvalautakunta
Siekkinen Teija pj varaj Juola Raija
Ketola Markku vpj varaj
Laurila Ritva jäsen varaj Patokoski Ahti
Luoma-aho Leena jäsen varaj Maikkola Minna
Kuisma Jarmo jäsen varaj Kajala Matti
Tuhkanen Raija jäsen varaj Heikkilä Kari
Sauvola Leo jäsen varaj Rantasuo Pirkko

Sivistyslautakunta
Nissilä Päivi pj varaj Rantasuo Pirkko
Välimäki Marko vpj varaj Rantasuo Toni
Iljana Mikko jäsen varaj Heikkilä Kati
Henttu Taru jäsen varaj Siekkinen Jukka
Kittilä Charlotta jäsen varaj Ketola Markku
Rapinoja Susanna jäsen varaj Roukala Aki
Blomqvist Petri jäsen varaj Ruonala Heidi

Tekninen lautakunta
Sauvola Kaarina pj varaj Ranta Timo
Holappa Lauri vpj varaj Tönkyrä Saila
Sipilä Sanna jäsen varaj Kalaja Matti
Krekilä Marja-Leena jäsen varaj Laurila Ritva
Juola Rauja jäsen varaj Rantapirkola Kaarlo
Ketola Markku jäsen varaj Viitaluoma Hannu
Ripatti Satu jäsen varaj Heikura Asko

Tarkastuslautakunta
Rantasuo Pirkko pj varaj Ruonala Heidi
Louhimaa Raili vpj varaj Isola Paavo
Iljana Mikko jäsen varaj Rantasuo Toni

Lisäksi kunnanvaltuusto on valinnut jäsenet keskusvaalilautakuntaan, joka huolehtii vaalien järjestelyistä.